Skip to main content

Bg. 6.30

Tekst

yo māṁ paśyati sarvatra
sarvaṁ ca mayi paśyati
tasyāhaṁ na praṇaśyāmi
sa ca me na praṇaśyati

Synonyms

yaḥ — hvem end; mām — Mig; paśyati — ser; sarvatra — overalt; sarvam — alting; ca — og; mayi — i Mig; paśyati — ser; tasya — for ham; aham — Jeg; na — ikke; praṇaśyāmi — er mistet; saḥ — han; ca — også; me — for Mig; na — ej heller; praṇaśyati — er mistet.

Translation

For den, der ser Mig overalt og ser alting i Mig, er Jeg aldrig borte, og han er heller aldrig nogensinde væk fra Mig.

Purport

FORKLARING: En Kṛṣṇa-bevidst person ser så afgjort Herren Kṛṣṇa overalt, og han ser alt i Kṛṣṇa. Det kan se ud, som om en sådan person ser alle den materielle naturs forskellige manifestationer, men i hvert eneste tilfælde er han bevidst om Kṛṣṇa, for han ved, at alt er en manifestation af Kṛṣṇas energi. Intet kan eksistere uden Kṛṣṇa, og Kṛṣṇa er Herren over alt – det er det grundliggende princip i Kṛṣṇa-bevidsthed. Kṛṣṇa-bevidsthed vil sige at udvikle kærlighed til Kṛṣṇa, en position, der er transcendental til selv materiel befrielse. På dette niveau af Kṛṣṇa- bevidsthed, hvor man er hinsides selverkendelse, bliver den hengivne ét med Kṛṣṇa i den forstand, at Kṛṣṇa er alt for den hengivne, og den hengivne fyldes helt af sin kærlighed til Kṛṣṇa. Da eksisterer der et fortroligt forhold mellem Herren og den hengivne. På det stadie kan det levende væsen aldrig gå til grunde, og Guddommens Personlighed er aldrig ude af syne for den hengivne. At smelte sammen med Kṛṣṇa er åndelig tilintetgørelse. En hengiven løber ingen sådan risiko. Der står i Brahma-saṁhitā (5.38):

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Jeg tilbeder den oprindelige Herre, Govinda, der altid ses af den hengivne, hvis øjne er smurte med kærlighedens salve. Han ses i Sin evige form som Śyāmasundara, der befinder Sig i hjertet på den hengivne.”

På det niveau forsvinder Herren aldrig fra den hengivnes syn, og den hengivne taber heller aldrig Herren af syne. Det samme gælder for den yogī, der ser Herren som Paramātmā i hjertet. Sådan en yogī bliver en ren hengiven og kan ikke holde ud at leve så meget som et øjeblik uden at se Herren inden i sig selv.