Skip to main content

Bg. 14.9

Tekst

sattvaṁ sukhe sañjayati
rajaḥ karmaṇi bhārata
jñānam āvṛtya tu tamaḥ
pramāde sañjayaty uta

Synonyms

sattvam — godhedens kvalitet; sukhe — til lykke; sañjayati — binder; rajaḥ — lidenskabens kvalitet; karmaṇi — til frugtstræbende handling; bhārata — O Bharatas efterkommer; jñānam — viden; āvṛtya — idet den tilslører; tu — men; tamaḥ — uvidenhedens kvalitet; pramāde — til vanvid; sañjayati — binder; uta — det siges.

Translation

O Bharatas efterkommer, godhedens kvalitet betinger én til lykke, lidenskab betinger én til frugtstræbende handling, og uvidenhed, der tilslører ens viden, binder én til galskab.

Purport

FORKLARING: En person i godhedens kvalitet er tilfreds med sit arbejde eller sin intellektuelle stræben, ligesom en filosof, videnskabsmand eller lærer kan arbejde inden for et bestemt kundskabsområde og være tilfreds på den måde. Et menneske i lidenskabens kvalitet stræber efter frugterne af sine handlinger. En sådan person tjener så meget, han kan, og giver til gode formål. Han forsøger sommetider at starte hospitaler, giver til velgørenhedsinstitutioner osv. Dette er, hvad der kendetegner en person i lidenskabens kvalitet. Og uvidenhedens kvalitet tildækker ens viden. I uvidenhedens kvalitet er det, man gør, hverken godt for én selv eller andre.