Skip to main content

Bg. 14.9

Tekstas

sattvaṁ sukhe sañjayati
rajaḥ karmaṇi bhārata
jñānam āvṛtya tu tamaḥ
pramāde sañjayaty uta

Synonyms

sattvam — dorybės guṇa; sukhe — laime; sañjayati — saisto; rajaḥ — aistros guṇa; karmaṇi — karmine veikla; bhārata — o Bharatos sūnau; jñānam — žinojimą; āvṛtya — užgoždama; tu — bet; tamaḥ — neišmanymo guṇa; pramāde — beprotybe; sañjayati — susaisto; uta — yra sakoma.

Translation

O Bharatos sūnau, dorybės guṇa žmogų susaisto laime, aistros guṇa – karmine veikla, o neišmanymo guṇa, užgoždama gyvosios būtybės žinojimą, pasmerkia ją beprotybei.

Purport

KOMENTARAS: Žmogus, kuris yra dorybės guṇos, pasitenkinimą gauna iš darbo arba intelektualių užsiėmimų. Pavyzdžiui, filosofas, mokslininkas ar pedagogas patiria pasitenkinimą, gilindami savo srities žinias. Aistros guṇos veikiamas žmogus atsideda karminei veiklai – kiek išgali jis kaupia N lėšas ir eikvoja jas kilniems tikslams. Kartais jis steigia ligonines, šelpia labdaringas įstaigas etc. Tokie yra aistros guṇos valdomo žmogaus požymiai. O neišmanymo guṇa užgožia žinojimą. Kad ir ką darytų neišmanymo guṇos veikiamas žmogus, viskas bus blogis – ir jam pačiam, ir kitiems.