Skip to main content

TEXT 36

ТЕКСТ 36

Tekst

Текст

arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ
арджуна ува̄ча
стха̄не хр̣ш̣ӣкеша тава пракӣртя̄
джагат прахр̣ш̣ятй анураджяте ча
ракш̣а̄мси бхӣта̄ни дишо драванти
сарве самасянти ча сиддха-сангха̄х̣

Synonyms

Дума по дума

arjunaḥ uvāca — Arjuna sagde; sthāne — med rette; hṛṣīka-īśa — O alle sansers Herre; tava — Dine; prakīrtyā — af herlighederne; jagat — hele verden; prahṛṣyati — glæder sig; anurajyate — bliver knyttet; ca — og; rakṣāṁsi — dæmonerne; bhītāni — af frygt; diśaḥ — i alle retninger; dravanti — flygter; sarve — alle; namasyanti — frembærer hyldester; ca — også; siddha-saṅghāḥ — de fuldkommengjorte mennesker.

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; стха̄не – правилно; хр̣ш̣ӣка-ӣша – о, господарю на сетивата; тава – твоето; пракӣртя̄ – от величието; джагат – целият свят; прахр̣ш̣яти – се радва; анураджяте – се привързва; ча – и; ракш̣а̄мси – демоните; бхӣта̄ни – от страх; дишах̣ – във всички посоки; драванти – побягват; сарве – всички; намасянти – отдават почит; ча – също; сиддха-сангха̄х̣ – съвършените човешки същества.

Translation

Превод

Arjuna sagde: O sansernes Herre, ved lyden af Dit navn fyldes verden af glæde, og således bliver alle knyttet til Dig. Selv om de perfekte væsener tilbyder Dig deres respektfulde hyldester, er dæmonerne bange og flygter hid og did. Dette er alt sammen, som det skal være.

Арджуна каза: О, господарю на сетивата, светът се изпълва с радост, когато слуша твоето име, и всеки се привързва към теб. Докато съвършените същества ти отдават почитания, демоните са ужасени и се разбягват във всички посоки. Това е напълно справедливо.

Purport

Коментар

FORKLARING: Efter at have hørt fra Kṛṣṇa om udfaldet af slaget på Kurukṣetra blev Arjuna oplyst, og som en stor hengiven og Guddommens Højeste Personligheds ven udtalte han, at alt, som Kṛṣṇa gør, er som det sig hør og bør. Arjuna bekræftede, at Kṛṣṇa er de hengivnes opretholder og genstand for deres tilbedelse og også den, der udsletter de uønskede elementer. Hans handlinger er lige gode for alle. Her gik det op for Arjuna, at mens slaget på Kurukṣetra blev afgjort, fulgte mange halvguder, siddhaer og intelligentsiaen på de højere planeter slagets gang fra det ydre rum, fordi Kṛṣṇa var til stede. Da Arjuna så Herrens universelle form, glædede halvguderne sig over det, men andre, der var dæmoner og ateister, kunne ikke udstå at høre Herren blive forherliget. På grund af deres naturlige frygt for Guddommens Højeste Personligheds ødelæggende form flygtede de. Arjuna priste Kṛṣṇas behandling af henholdsvis de hengivne og ateisterne. Under alle omstændigheder forherliger en hengiven Herren, for han ved, at uanset hvad Han gør, er det godt for alle.

ПОЯСНЕНИЕ: След като научи от Кр̣ш̣н̣а изхода на битката при Курукш̣етра, Арджуна получи просветление и като велик предан и приятел на Върховната Божествена Личност, каза, че направеното от Кр̣ш̣н̣а е съвсем правилно. Арджуна потвърди, че Кр̣ш̣н̣а е поддръжник и обект на обожание за преданите и унищожител на нечестивите. Неговите дейности са еднакво добри за всички. Арджуна разбра, че когато битката при Курукш̣етра завърши, много полубогове, сиддхи и интелигенцията от висшите планети ще са наблюдавали сражението заради присъствието на Кр̣ш̣н̣а. Вселенската форма на Бога радва полубоговете, но демоните и атеистите не могат да понасят, когато Господ е възхваляван. Поради естествения си страх от всепоглъщащата опустошителната форма на Върховната Личност те се разбягват. Арджуна приема с възхита отношението на Кр̣ш̣н̣а към преданите и атеистите. При всички случаи преданият слави Бога, защото знае, че каквото и да направи Той, е добро за всички.