Skip to main content

Bg. 11.36

Tekst

arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna sagde; sthāne — med rette; hṛṣīka-īśa — O alle sansers Herre; tava — Dine; prakīrtyā — af herlighederne; jagat — hele verden; prahṛṣyati — glæder sig; anurajyate — bliver knyttet; ca — og; rakṣāṁsi — dæmonerne; bhītāni — af frygt; diśaḥ — i alle retninger; dravanti — flygter; sarve — alle; namasyanti — frembærer hyldester; ca — også; siddha-saṅghāḥ — de fuldkommengjorte mennesker.

Translation

Arjuna sagde: O sansernes Herre, ved lyden af Dit navn fyldes verden af glæde, og således bliver alle knyttet til Dig. Selv om de perfekte væsener tilbyder Dig deres respektfulde hyldester, er dæmonerne bange og flygter hid og did. Dette er alt sammen, som det skal være.

Purport

FORKLARING: Efter at have hørt fra Kṛṣṇa om udfaldet af slaget på Kurukṣetra blev Arjuna oplyst, og som en stor hengiven og Guddommens Højeste Personligheds ven udtalte han, at alt, som Kṛṣṇa gør, er som det sig hør og bør. Arjuna bekræftede, at Kṛṣṇa er de hengivnes opretholder og genstand for deres tilbedelse og også den, der udsletter de uønskede elementer. Hans handlinger er lige gode for alle. Her gik det op for Arjuna, at mens slaget på Kurukṣetra blev afgjort, fulgte mange halvguder, siddhaer og intelligentsiaen på de højere planeter slagets gang fra det ydre rum, fordi Kṛṣṇa var til stede. Da Arjuna så Herrens universelle form, glædede halvguderne sig over det, men andre, der var dæmoner og ateister, kunne ikke udstå at høre Herren blive forherliget. På grund af deres naturlige frygt for Guddommens Højeste Personligheds ødelæggende form flygtede de. Arjuna priste Kṛṣṇas behandling af henholdsvis de hengivne og ateisterne. Under alle omstændigheder forherliger en hengiven Herren, for han ved, at uanset hvad Han gør, er det godt for alle.