Skip to main content

TEXT 37

ТЕКСТ 37

Tekst

Текст

kasmāc ca te na nameran mahātman
garīyase brahmaṇo ’py ādi-kartre
ananta deveśa jagan-nivāsa
tvam akṣaraṁ sad-asat tat paraṁ yat
касма̄ч ча те на намеран маха̄тман
гарӣясе брахман̣о 'пй а̄ди-картре
ананта девеша джаган-нива̄са
твам акш̣арам сад-асат тат парам ят

Synonyms

Дума по дума

kasmāt — hvorfor; ca — også; te — til Dig; na — ikke; nameran — de bør frembære hyldester korrekt; mahā-ātman — O Du mægtige; garīyase — som er bedre; brahmaṇaḥ — end Brahmā; api — selv; ādi-kartre — til den højeste skaber; ananta — O Du ubegrænsede; deva-īśa — O guders Gud; jagat-nivāsa — O universets tilflugt; tvam — Du (er); akṣaram — uforgængelig; sat-asat — til årsag og virkning; tat-param — transcendental; yat — fordi.

касма̄т – защо; ча – също; те – на теб; на – не; намеран – те трябва да отдават дължимата почит; маха̄-а̄тман – о, велики; гарӣясе – по-велик; брахман̣ах̣ – от Брахма̄; апи – въпреки че; а̄ди-картре – на върховния създател; ананта – о, безграничен; дева-ӣша – О, Бог на боговете; джагат-нива̄са – о, убежище на Вселената; твам – Ти си; акш̣арам – нетленен; сат-асат – по отношение на причината и следствието; тат парам – трансцендентален; ят – защото.

Translation

Превод

O Du mægtige, mægtigere end selv Brahmā, Du er den oprindelige skaber. Hvorfor skulle de perfekte væsener da ikke fremføre deres respektfulde hyldester til Dig? O Du ubegrænsede, gudernes Gud, universets tilflugtssted! Du er det uovervindelige ophav og alle årsagers årsag, der er transcendental til den materielle manifestation.

О, велики, по-велик и от Брахма̄, Ти си изначалният творец. Как да не ти отдават смирените си почитания! О, необятни, Бог на боговете, убежище на Вселената! Ти си непресъхващият извор, причината на всички причини. Ти си трансцендентален спрямо това материално проявление.

Purport

Коментар

FORKLARING: Med denne fremførsel af hyldester viser Arjuna, at Kṛṣṇa er tilbedelsesværdig for alle. Han er altgennemtrængende, og Han er alle sjæles Sjæl. Arjuna tiltaler Kṛṣṇa som mahātmā, der betyder, at Han er yderst ædelmodig og ubegrænset. Ananta angiver, at der er intet, der ikke er omfattet af den Højeste Herres indflydelse og kraft, og deveśa betyder, at Han er herskeren over alle halvguderne og står over dem alle. Han er hele universets tilflugtssted. Arjuna fandt det også passende, at alle perfekte levende væsener og kraftfulde halvguder tilbød Ham deres respektfulde hyldester, for ingen er større end Ham. Arjuna nævner især, at Kṛṣṇa er større end Brahmā, eftersom Brahmā er skabt af Ham. Brahmā bliver født fra den lotusstængel, der vokser frem fra navlen på Garbhodakaśāyī Viṣṇu, der er Kṛṣṇas fuldstændige ekspansion. Både Brahmā og Herren Śiva, der er født fra Brahmā, og alle andre halvguder må derfor tilbyde deres respektfulde hyldester til Ham. I Śrīmad-Bhāgavatam står der, at Herren bliver æret af Herren Śiva og Brahmā og andre lignende halvguder. Ordet akṣaram er meget vigtigt, da denne materielle skabelse er underlagt udslettelse, men Herren er hævet over denne materielle skabelse. Han er alle årsagers årsag og står som sådan over alle de betingede sjæle i den materielle natur såvel som over selve den materielle kosmiske manifestation. Han er derfor den almægtige Højeste.

ПОЯСНЕНИЕ: Отдавайки почитания, Арджуна посочва, че всеки трябва да обожава Кр̣ш̣н̣а. Кр̣ш̣н̣а е всепроникващ, Душата на всяка душа. Арджуна го назовава маха̄тма̄, което означава, че Той е великодушен и безкраен. Ананта означава, че няма нищо извън влиянието, извън енергията на Върховния Бог; девеша означава, че Той е властелинът на полубоговете и е над всички тях. Той е убежище за цялата Вселена. Арджуна вярва, че съвършените живи същества и могъщи полубогове трябва да отдават смирени почитания на Върховния, защото никой не е по-велик от Кр̣ш̣н̣а. Той специално споменава, че Кр̣ш̣н̣а е по-велик от Брахма̄, защото Брахма̄ е създаден от него. Брахма̄ е роден от лотосовото стъбло, израснало от пъпа на Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у, експанзия на Кр̣ш̣н̣а. Затова Брахма̄ и Господ Шива, който е роден от Брахма̄, и останалите полубогове трябва да му отдават смирени почитания. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че Върховният е почитан от Шива, Брахма̄ и други подобни полубогове. Думата акш̣арам е много важна – материалното творение подлежи на унищожение, но Бог стои над него. Той е причината на всички причини и като такъв стои по-високо от обусловените души в тази материална природа, а и от самото материално космично проявление. Следователно Той е най-великият Върховен.