Skip to main content

Synonyma

na anna-doṣeṇa maskarī
sannyāsī není ovlivněn nevhodným přijímáním jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.191
doṣeṇa
vadou — Bg. 18.48
chybami — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.2
chybou — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.39
nařknutím — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.150