Skip to main content

Synonyma

tam abhijñāya
když viděl jeho (Nāradův) příznivý příchod — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.33
abhijñāya
jelikož chápal — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.26
když plně pochopil — Śrīmad-bhāgavatam 9.7.16
byl si vĕdom — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.10

Filter by hierarchy