Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.7.16

Verš

rohitas tad abhijñāya
pituḥ karma cikīrṣitam
prāṇa-prepsur dhanuṣ-pāṇir
araṇyaṁ pratyapadyata

Synonyma

rohitaḥ — syn Hariścandry; tat — tento fakt; abhijñāya — když plně pochopil; pituḥ — svého otce; karma — čin; cikīrṣitam — který prakticky prováděl; prāṇa-prepsuḥ — s touhou zachránit si život; dhanuḥ-pāṇiḥ — ozbrojující se lukem a šípy; araṇyam — do lesa; pratyapadyata — odešel.

Překlad

Rohita pochopil, že se ho otec chystá použít jako obětní zvíře. Aby se tedy zachránil před smrtí, ozbrojil se lukem a šípy a odešel do lesa.