Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.19.26

Verš

tad abhijñāya bhagavān
pṛthuḥ pṛthu-parākramaḥ
indrāya kupito bāṇam
ādattodyata-kārmukaḥ

Synonyma

tat — to; abhijñāya — jelikož chápal; bhagavān — inkarnace Boha; pṛthuḥ — král Pṛthu; pṛthu-parākramaḥ — oslavovaný jako velice mocný; indrāya — na Indru; kupitaḥ — velmi rozhněvaný; bāṇam — šíp; ādatta — vzal; udyata — poté, co vzal; kārmukaḥ — luk.

Překlad

Jelikož Indra zavedl takové falešné stavy sannyāsa, Mahārāja Pṛthu, jenž byl oslavován jako velice mocný, se okamžitě chopil luku a šípu a sám se ho chystal zabít.

Význam

Povinností krále je netolerovat zavádění jakýchkoliv bezbožných praktik. Král Pṛthu byl inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, a byl tedy povinen všechny takové projevy potlačit. Všichni čelní představitelé státu by ho měli následovat, být pravými zástupci Boha a potlačovat všechny bezbožné praktiky. Bohužel jsou to zbabělci, kteří vyhlašují sekulární stát. Takový způsob uvažování je určitým druhem kompromisu mezi zbožnými a bezbožnými praktikami, ale kvůli tomu se obyvatelstvo celkově přestává zajímat o duchovní pokrok. Situace se zhoršuje do té míry, že se lidská společnost stává pekelnou.