Skip to main content

Synonyma

tat-anusmṛti-uda-śravaḥ
jak vzpomínali na své syny, slzy se jim koulely z očí. — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.34
puṇya-śravaḥ
posloucháním čeho — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.22
su-śravaḥ
ó Pane, Jenž jsi honosně oslavován — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.26
tīrtha-śravaḥ
stejně slavný jako poutní místo — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.15
slavný jako konečné útočiště všech světců — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.8
śravaḥ
slavné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.6-7
sláva — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.25

Filter by hierarchy