Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.24

Verš

praśānta māyā-guṇa-karma-liṅgam
anāma-rūpaṁ sad-asad-vimuktam
jñānopadeśāya gṛhīta-dehaṁ
namāmahe tvāṁ puruṣaṁ purāṇam

Synonyma

praśānta — ó Ty, který jsi naprosto klidný; māyā-guṇa — kvality hmotné přírody; karma-liṅgam — projevující se v materialistickém jednání; anāma- rūpam — bez hmotného jména či podoby; sat-asat-vimuktam — transcendentální projeveným a neprojeveným kvalitám hmotné přírody; jñāna- upadeśāya — za účelem šíření transcendentálního poznání (jako například prostřednictvím Bhagavad-gīty); gṛhīta-deham — přijal podobu připomínající hmotné tělo; namāmahe — skládám uctivé poklony; tvām — Tobě; puruṣam — Nejvyšší Osobě; purāṇam — původní.

Překlad

“Ó Pane, jsi naprosto klidný. Hmotná příroda, materialistické činnosti i hmotná jména a podoby, které jsou jejich důsledkem, jsou Tvoje výtvory, ale přitom Tě neovlivňují. Proto se Tvé transcendentální jméno liší od hmotných jmen a Tvá podoba od hmotných těl. Přijímáš podobu připomínající hmotné tělo jen proto, abys nám udělil pokyny (jako například Bhagavad-gītu), ale ve skutečnosti jsi nejvyšší původní osobou. Proto Ti skládám uctivé poklony.”

Význam

Śrīla Yāmunācārya přednesl ve své Stotra-ratně (43) tento verš:

bhavantam evānucaran nirantaraḥ
praśānta-niḥśeṣa-manorathāntaraḥ
kadāham aikāntika-nitya-kiṅkaraḥ
praharṣayiṣyāmi sanātha-jīvitam

“Když Ti člověk neustále slouží, zbaví se všech hmotných tužeb a je dokonale klidný. Kdy se konečně stanu Tvým věčným služebníkem, stále se radujícím z toho, že má tak výborného pána?”

Manorathenāsati dhāvato bahiḥ-ten, kdo jedná na úrovni mysli, musí poklesnout na úroveň hmotných činností. Nejvyššího Pána a Jeho čistého oddaného se však hmotné znečištění vůbec nedotýká. Proto je Pán osloven jako praśānta, naprosto klidný, nepodléhající rušivým vlivům hmotného bytí. Nejvyšší Pán nemá hmotné jméno ani hmotnou podobu; pouze hlupáci si myslí, že Jeho jméno a podoba jsou hmotné povahy (avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam). Nejvyšší Pán je původní osobou, ale lidé s nedostatečným poznáním se přesto domnívají, že je beztvarý. Pán je beztvarý v hmotném smyslu, ale zároveň má svou transcendentální podobu (sac-cid-ānanda-vigraha).