Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.6.25

Verš

bahulāśvo nikumbhasya
kṛśāśvo ’thāsya senajit
yuvanāśvo ’bhavat tasya
so ’napatyo vanaṁ gataḥ

Synonyma

bahulāśvaḥ — jménem Bahulāśva; nikumbhasya — Nikumbhy; kṛśāśvaḥ — jménem Kṛśāśva; atha — poté; asya — Kṛśāśvy; senajit — Senajit; yuvanāśvaḥ — jménem Yuvanāśva; abhavat — narodil se; tasya — Senajita; saḥ — on; anapatyaḥ — bez synů; vanam gataḥ — odešel do lesa jako vānaprastha.

Překlad

Synem Nikumbhy byl Bahulāśva, jeho syn se jmenoval Kṛśāśva, ten měl syna Senajita a Senajit Yuvanāśvu. Yuvanāśva byl bez synů, a proto zanechal rodinného života a odešel do lesa.