Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.5.3

Verš

ambarīṣa uvāca
tvam agnir bhagavān sūryas
tvaṁ somo jyotiṣāṁ patiḥ
tvam āpas tvaṁ kṣitir vyoma
vāyur mātrendriyāṇi ca

Synonyma

ambarīṣaḥ — Mahārāja Ambarīṣa; uvāca — pravil; tvam — ty (jsi); agniḥ — oheň; bhagavān — nejmocnější; sūryaḥ — Slunce; tvam — ty (jsi); somaḥ — Měsíc; jyotiṣām — všech svítících těles; patiḥ — pán; tvam — ty (jsi); āpaḥ — voda; tvam — ty (jsi); kṣitiḥ — země; vyoma — nebe; vāyuḥ — vzduch; mātra — předměty smyslového vnímání; indriyāṇi — a smysly; ca — také.

Překlad

Mahārāja Ambarīṣa pravil: “Ó Sudarśana cakro, ty jsi oheň, jsi nejmocnější Slunce a jsi Měsíc, pán všech svítících těles. Jsi voda, země a nebe, jsi vzduch, jsi pět předmětů smyslového vnímání (zvuk, dotek, podoba, chuť a vůně) a jsi také smysly.”