Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.5.17

Verš

rājann anugṛhīto ’haṁ
tvayātikaruṇātmanā
mad-aghaṁ pṛṣṭhataḥ kṛtvā
prāṇā yan me ’bhirakṣitāḥ

Synonyma

rājan — ó králi; anugṛhītaḥ — poctěn velkou přízní; aham — já (jsem); tvayā — tebou; ati-karuṇa-ātmanā — jelikož jsi nesmírně milostivý; mat- agham — moje přestupky; pṛṣṭhataḥ — do zad; kṛtvā — tak činící; prāṇāḥ — život; yat — ten; me — můj; abhirakṣitāḥ — zachráněn.

Překlad

“Ó králi, nehleděl jsi na mé přestupky a zachránil jsi mi život. Jsi nesmírně milostivý, a proto jsem ti velice zavázán.”