Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.19

Verš

rājā duhitaraṁ prāha
kṛta-pādābhivandanām
āśiṣaś cāprayuñjāno
nātiprīti-manā iva

Synonyma

rājā — král (Śaryāti); duhitaram — dceři; prāha — prohlásil; kṛta-pāda- abhivandanām — která se svému otci uctivě poklonila; āśiṣaḥ — požehnání; ca — a; aprayuñjānaḥ — aniž by svojí dceři dal; na — ne; atiprīti-manāḥ — příliš potěšen; iva — tak.

Překlad

Místo aby jí král poté, co přijal její poklony, dal své požehnání, vypadal velice nespokojeně a pronesl tato slova.