Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.18

Verš

yakṣyamāṇo ’tha śaryātiś
cyavanasyāśramaṁ gataḥ
dadarśa duhituḥ pārśve
puruṣaṁ sūrya-varcasam

Synonyma

yakṣyamāṇaḥ — s přáním vykonat yajñu; atha — tak; śaryātiḥ — král Śaryāti; cyavanasya — Cyavany Muniho; āśramam — k obydlí; gataḥ — když přišel; dadarśa — viděl; duhituḥ — své dcery; pārśve — po boku; puruṣam — muže; sūrya-varcasam — krásného a zářícího jako slunce.

Překlad

K obydlí Cyavany Muniho pak přišel král Śaryāti, který si přál vykonat oběť. Po boku své dcery tam spatřil spanilého mladého muže, který zářil jako slunce.