Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.44

Verš

sumitrārjunapālādīn
samīkāt tu sudāmanī
ānakaḥ karṇikāyāṁ vai
ṛtadhāmā-jayāv api

Synonyma

sumitra — Sumitra; arjunapāla — Arjunapāla; ādīn — a další; samīkāt — králi Samīkovi; tu — vskutku; sudāmanī — Sudāmanī, jeho manželce; ānakaḥ — král Ānaka; karṇikāyām — v lůně své ženy Karṇiky; vai — jistě; ṛtadhāmā — Ṛtadhāmu; jayau — a Jayu; api — skutečně.

Překlad

Samīkovi se z lůna jeho manželky Sudāmanī narodil Sumitra, Arjunapāla a další synové. Král Ānaka zplodil se svou ženou Karṇikou dva syny-Ṛtadhāmu a Jayu.