Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.45

Verš

pauravī rohiṇī bhadrā
madirā rocanā ilā
devakī-pramukhāś cāsan
patnya ānakadundubheḥ

Synonyma

pauravī — Pauravī; rohiṇī — Rohiṇī; bhadrā — Bhadrā; madirā — Madirā; rocanā — Rocanā; ilā — Ilā; devakī — Devakī; pramukhāḥ — v čele s; ca — a; āsan — byly; patnyaḥ — manželky; ānakadundubheḥ — Vasudevy, zvaného Ānakadundubhi.

Překlad

Manželkami Ānakadundubhiho (Vasudevy) byly Devakī, Pauravī, Rohiṇī, Bhadrā, Madirā, Rocanā, Ilā a další. Hlavní z nich byla Devakī.