Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.21-23

Verš

tasyāhukaś cāhukī ca
kanyā caivāhukātmajau
devakaś cograsenaś ca
catvāro devakātmajāḥ
devavān upadevaś ca
sudevo devavardhanaḥ
teṣāṁ svasāraḥ saptāsan
dhṛtadevādayo nṛpa
śāntidevopadevā ca
śrīdevā devarakṣitā
sahadevā devakī ca
vasudeva uvāha tāḥ

Synonyma

tasya — jeho (Punarvasua); āhukaḥ — Āhuka; ca — a; āhukī — Āhukī; ca — také; kanyā — dcera; ca — také; eva — jistě; āhuka — Āhuky; ātmajau — dva synové; devakaḥ — Devaka; ca — a; ugrasenaḥ — Ugrasena; ca — také; catvāraḥ — čtyři; devaka-ātmajāḥ — synové Devaky; devavān — Devavān; upadevaḥ — Upadeva; ca — rovněž; sudevaḥ — Sudeva; devavardhanaḥ — Devavardhana; teṣām — jich všech; svasāraḥ — sester; sapta — sedm; āsan — bylo; dhṛtadevā-ādayaḥ — počínaje Dhṛtadevou; nṛpa — ó králi (Mahārāji Parīkṣite); śāntidevā — Śāntidevā; upadevā — Upadevā; ca — také; śrīdevā — Śrīdevā; devarakṣitā — Devarakṣitā; sahadevā — Sahadevā; devakī — Devakī; ca — a; vasudevaḥ — Śrī Vasudeva, otec Kṛṣṇy; uvāha — oženil se; tāḥ — s nimi.

Překlad

Punarvasu měl syna Āhuku a dceru Āhukī a Āhuka měl dva syny, Devaku a Ugrasenu. Devaka měl čtyři syny, kteří se jmenovali Devavān, Upadeva, Sudeva a Devavardhana, a také sedm dcer, které se jmenovaly Śāntidevā, Upadevā, Śrīdevā, Devarakṣitā, Sahadevā, Devakī a Dhṛtadevā. Dhṛtadevā z nich byla nejstarší. Se všemi těmito sestrami se oženil Kṛṣṇův otec Vasudeva.