Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.21.16

Verš

sa vai tebhyo namaskṛtya
niḥsaṅgo vigata-spṛhaḥ
vāsudeve bhagavati
bhaktyā cakre manaḥ param

Synonyma

saḥ — on (král Rantideva); vai — jistě; tebhyaḥ — Pánu Brahmovi, Pánu Śivovi a ostatním polobohům; namaḥ-kṛtya — složil poklony; niḥsaṅgaḥ — aniž by od nich chtěl získat nějaký prospěch; vigata-spṛhaḥ — zcela prostý tužeb po hmotném vlastnictví; vāsudeve — k Pánu Vāsudevovi; bhagavati — Nejvyššímu Pánu; bhaktyā — prostřednictvím oddané služby; cakre — upřel; manaḥ — mysl; param — jako konečný cíl života.

Překlad

Král Rantideva si nepřál užívat hmotných darů od polobohů. Poklonil se jim, ale jelikož byl skutečně připoutaný k Pánu Viṣṇuovi, Vāsudevovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, upřel svou mysl na Jeho lotosové nohy.

Význam

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura zpíval:

anya devāśraya nāi,

tomāre kahinu bhāi,
ei bhakti parama karaṇa

Ten, kdo se chce stát čistým oddaným Nejvyššího Pána, nesmí dychtit po darech polobohů. V Bhagavad-gītě (7.20) je uvedeno: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ-jiné bohy, než je Nejvyšší Osobnost Božství, uctívají osoby, které podlehly klamu hmotné energie. Proto Rantidevu dokonce ani osobní setkání s Pánem Brahmou a Pánem Śivou nezlákalo k tomu, aby je požádal o hmotný prospěch. Místo toho upřel mysl na Pána Vāsudevu a s oddaností Mu sloužil. To je příznak čistého oddaného, jehož srdce není znečištěno hmotnými touhami.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

“Transcendentální láskyplnou službu Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi je třeba konat s příznivým postojem a bez touhy po hmotném prospěchu nebo zisku z plodonosných činností nebo filozofické spekulace. Tomu se říká čistá oddaná služba.”