Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.20.4-5

Verš

ṛteyus tasya kakṣeyuḥ
sthaṇḍileyuḥ kṛteyukaḥ
jaleyuḥ sannateyuś ca
dharma-satya-vrateyavaḥ
daśaite ’psarasaḥ putrā
vaneyuś cāvamaḥ smṛtaḥ
ghṛtācyām indriyāṇīva
mukhyasya jagad-ātmanaḥ

Synonyma

ṛteyuḥ — Ṛteyu; tasya — jeho (Raudrāśvy); kakṣeyuḥ — Kakṣeyu; sthaṇḍileyuḥ — Sthaṇḍileyu; kṛteyukaḥ — Kṛteyuka; jaleyuḥ — Jaleyu; sannateyuḥ — Sannateyu; ca — také; dharma — Dharmeyu; satya — Satyeyu; vrateyavaḥ — a Vrateyu; daśa — deset; ete — ti všichni; apsarasaḥ — Apsary; putrāḥ — synové; vaneyuḥ — syn jménem Vaneyu; ca — a; avamaḥ — nejmladší; smṛtaḥ — známý; ghṛtācyām — Ghṛtācī; indriyāṇi iva — stejně jako deset smyslů; mukhyasya — životní síly; jagat-ātmanaḥ — životní síla celého vesmíru.

Překlad

Raudrāśva měl deset synů. Ti se jmenovali Ṛteyu, Kakṣeyu, Sthaṇḍileyu, Kṛteyuka, Jaleyu, Sannateyu, Dharmeyu, Satyeyu, Vrateyu a Vaneyu, který z nich byl nejmladší. Podobně jako deset smyslů, které jsou výtvorem vesmírného života, ovládá životní síla, těchto deset synů Raudrāśvy jednalo zcela pod vládou svého otce. Matkou všech byla Apsarā jménem Ghṛtācī.