Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.20.12

Verš

vyaktaṁ rājanya-tanayāṁ
vedmy ahaṁ tvāṁ sumadhyame
na hi cetaḥ pauravāṇām
adharme ramate kvacit

Synonyma

vyaktam — vypadá to; rājanya-tanayām — dcera kṣatriyi; vedmi — poznávám; aham — já; tvām — tebe; su-madhyame — ó líbezná; na — ne; hi — vskutku; cetaḥ — mysl; pauravāṇām — těch, kteří se narodili v dynastii Pūrua; adharme — v bezbožnosti; ramate — vyhledává požitek; kvacit — kdykoliv.

Překlad

“Ó líbezná, mé mysli se jeví, že musíš být dcerou kṣatriyi. Jelikož patřím k dynastii Pūrua, má mysl nikdy neusiluje o bezbožný požitek.”

Význam

Mahārāja Duṣmanta nepřímo vyjádřil touhu oženit se s Śakuntalou, neboť jeho mysli připadala jako dcera nějakého kṣatriyského krále.