Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.2.8

Verš

manyamāno hataṁ vyāghraṁ
pṛṣadhraḥ para-vīra-hā
adrākṣīt sva-hatāṁ babhruṁ
vyuṣṭāyāṁ niśi duḥkhitaḥ

Synonyma

manyamānaḥ — v domnění, že; hatam — byl zabit; vyāghram — tygr; pṛṣadhraḥ — Manuův syn Pṛṣadhra; para-vīra- — ačkoliv dobře věděl, jak potrestat nepřítele; adrākṣīt — viděl; sva-hatām — jím byla zabita; babhrum — kráva; vyuṣṭāyām niśi — když skončila noc (ráno); duḥkhitaḥ — byl velice nešťastný.

Překlad

Když Pṛṣadhra, který dobře věděl, jak pokořit nepřítele, ráno viděl, že zabil krávu — i když v noci si myslel, že zabil tygra — byl z toho velmi nešťastný.