Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.2.7

Verš

vyāghro ’pi vṛkṇa-śravaṇo
nistriṁśāgrāhatas tataḥ
niścakrāma bhṛśaṁ bhīto
raktaṁ pathi samutsṛjan

Synonyma

vyāghraḥ — tygr; api — rovněž; vṛkṇa-śravaṇaḥ — s useknutým uchem; nistriṁśa-agra-āhataḥ — jelikož byl zasažen špičkou meče; tataḥ — poté; niścakrāma — utekl (z toho místa); bhṛśam — velice; bhītaḥ — vystrašený; raktam — krev; pathi — na cestě; samutsṛjan — ronící.

Překlad

Tygr se lekl, když mu špička meče zasáhla ucho, utíkal pryč a cestu skrápěl krví.