Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.2.23-24

Verš

nābhāgo diṣṭa-putro ’nyaḥ
karmaṇā vaiśyatāṁ gataḥ
bhalandanaḥ sutas tasya
vatsaprītir bhalandanāt
vatsaprīteḥ sutaḥ prāṁśus
tat-sutaṁ pramatiṁ viduḥ
khanitraḥ pramates tasmāc
cākṣuṣo ’tha viviṁśatiḥ

Synonyma

nābhāgaḥ — jménem Nābhāga; diṣṭa-putraḥ — syn Diṣṭy; anyaḥ — jiný; karmaṇā — povoláním; vaiśyatām — třídy vaiśyů; gataḥ — dosáhl; bhalandanaḥ — jménem Bhalandana; sutaḥ — syn; tasya — jeho (Nābhāgy); vatsaprītiḥ — jménem Vatsaprīti; bhalandanāt — Bhalandany; vatsaprīteḥ — Vatsaprītiho; sutaḥ — syn; prāṁśuḥ — byl pojmenován Prāṁśu; tat-sutam — jeho syn (Prāṁśua); pramatim — měl jméno Pramati; viduḥ — věz; khanitraḥ — jmenoval se Khanitra; pramateḥ — Pramatiho; tasmāt — něho (Khanitry); cākṣuṣaḥ — jmenoval se Cākṣuṣa; atha — takto (Cākṣuṣi); viviṁśatiḥ — syn jménem Viviṁśati.

Překlad

Diṣṭův syn se jmenoval Nābhāga. Tento Nābhāga — jiný než Nābhāga, o němž bude řeč později — se podle svého zaměstnání stal vaiśyou. Nābhāgův syn byl známý jako Bhalandana, synem Bhalandany byl Vatsaprīti a jeho synem byl Prāṁśu. Synem Prāṁśua byl Pramati, Pramatiho synem byl Khanitra, Khanitrův syn se jmenoval Cākṣuṣa a jeho syn byl Viviṁśati.

Význam

Jeden syn pocházející od Manua se stal kṣatriyou, další brāhmaṇou a jiný zase vaiśyou. To potvrzuje výrok Nārady Muniho: yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ puṁso varṇābhivyañjakam (Bhāg. 7.11.35). Je třeba mít na paměti, že brāhmaṇové, kṣatriyové a vaiśyové nemají být nikdy považováni za příslušníky určité kasty podle zrození. Z brāhmaṇy se může stát kṣatriya a kṣatriya se může změnit v brāhmaṇu. Podobně se brāhmaṇa či kṣatriya může stát vaiśyou a naopak. To potvrzuje i Bhagavad-gītā (cātur- varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ). Člověk není v žádném případě brāhmaṇa, kṣatriya či vaiśya svým původem, ale svými vlastnostmi. Brāhmaṇové jsou velice potřební. Snažíme se proto v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nějaké brāhmaṇy vychovat, aby mohli vést společnost. V současnosti je brāhmaṇů nedostatek a to znamená, že lidská společnost postrádá mozek. Téměř každý je śūdra, a proto v současné době nikdo nedokáže vést členy společnosti ke správné cestě, po níž by dospěli k dokonalosti života.