Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.2.22

Verš

tato brahma-kulaṁ jātam
āgniveśyāyanaṁ nṛpa
nariṣyantānvayaḥ prokto
diṣṭa-vaṁśam ataḥ śṛṇu

Synonyma

tataḥ — Agniveśyi; brahma-kulam — dynastie brāhmaṇů; jātam — byla založena; āgniveśyāyanam — zvaná Āgniveśyāyana; nṛpa — ó králi Parīkṣite; nariṣyanta — Nariṣyanty; anvayaḥ — potomci; proktaḥ — bylo vyloženo; diṣṭa-vaṁśam — dynastie Diṣṭy; ataḥ — nyní; śṛṇu — poslouchej.

Překlad

Ó králi, od Agniveśyi vzešla brāhmaṇská dynastie zvaná Āgniveśyāyana. Nyní, když jsem popsal potomky Nariṣyanty, promluvím o potomcích Diṣṭy. Poslouchej, prosím.