Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.16.33

Verš

ye madhucchandaso jyeṣṭhāḥ
kuśalaṁ menire na tat
aśapat tān muniḥ kruddho
mlecchā bhavata durjanāḥ

Synonyma

ye — ti, kteří; madhucchandasaḥ — synové Viśvāmitry přezdívaní Madhucchandové; jyeṣṭhāḥ — nejstarší; kuśalam — výborný; menire — přijali; na — ne; tat — ten (návrh, aby ho pokládali za nejstaršího syna); aśapat — proklel; tān — všechny syny; muniḥ — Viśvāmitra Muni; kruddhaḥ — rozzlobený; mlecchāḥ — neposlušni védských zásad; bhavata — všichni se staňte; durjanāḥ — špatní synové.

Překlad

Padesát starších Madhucchandů, synů Viśvāmitry, s otcovou žádostí, aby považovali Śunaḥśephu za nejstaršího syna, nesouhlasilo. Rozzlobený Viśvāmitra je proto proklel: “Jste špatní synové. Nechť se všichni stanete mlecchy, kteří se staví proti zásadám védské kultury!”

Význam

Ve védské literatuře se vyskytují pojmenování jako mleccha a yavana. Mlecchové jsou ti, kdo se neřídí védskými zásadami. Viśvāmitra Muni proklel své syny, aby se stali právě takovými mlecchy. V dřívějších dobách jich bylo méně, ale v současné Kali-yuze není třeba nikoho proklínat, neboť lidé se rodí automaticky jako mlecchové. Toto je pouhý začátek Kali-yugy, ale na jejím konci budou veškeré obyvatelstvo tvořit jen samí mlecchové, jelikož nikdo nebude následovat védské zásady. Tehdy se zjeví inkarnace Kalkiho, který svým mečem všechny mlecchy bez rozdílu zabije (mleccha-nivaha-nidhane kalayasi kara-bālam).