Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.12.2

Verš

devānīkas tato ’nīhaḥ
pāriyātro ’tha tat-sutaḥ
tato balasthalas tasmād
vajranābho ’rka-sambhavaḥ

Synonyma

devānīkaḥ — Devānīka; tataḥ — Kṣemadhanvovi; anīhaḥ — Devānīkovi se narodil syn jménem Anīha; pāriyātraḥ — Pāriyātra; atha — poté; tat- sutaḥ — syn Anīhy; tataḥ — Pāriyātrovi; balasthalaḥ — Balasthala; tasmāt — Balasthalovi; vajranābhaḥ — Vajranābha; arka-sambhavaḥ — narozený bohu Slunce.

Překlad

Synem Kṣemadhanvy se stal Devānīka, ten měl za syna Anīhu, Anīha měl syna Pāriyātru a ten zase Balasthalu. Synem Balasthaly byl Vajranābha, o němž se říká, že se narodil ze záře boha Slunce.