Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.12.16

Verš

ikṣvākūṇām ayaṁ vaṁśaḥ
sumitrānto bhaviṣyati
yatas taṁ prāpya rājānaṁ
saṁsthāṁ prāpsyati vai kalau

Synonyma

ikṣvākūṇām — dynastie krále Ikṣvākua; ayam — tato (která byla popsána); vaṁśaḥ — potomci; sumitra-antaḥ — Sumitra, poslední král této dynastie; bhaviṣyati — narodí se v budoucnosti, během Kali-yugy; yataḥ — protože; tam — jeho, Mahārāje Sumitru; prāpya — dostávající; rājānam — za krále v této dynastii; saṁsthām — vyvrcholení; prāpsyati — získá; vai — jistě; kalau — na konci Kali-yugy.

Překlad

Sumitra bude posledním králem v dynastii Mahārāje Ikṣvākua. Po něm již žádní synové v dynastii boha Slunce nebudou, a dynastie tak zanikne.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvanácté kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Dynastie Kuśi, syna Pána Rāmacandry”.