Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.40

Verš

ācāryānugrahāt kāmaṁ
labdhvā puṁstvaṁ vyavasthayā
pālayām āsa jagatīṁ
nābhyanandan sma taṁ prajāḥ

Synonyma

ācārya-anugrahāt — díky milosti duchovního učitele; kāmam — vytoužené; labdhvā — získal; puṁstvam — mužské pohlaví; vyavasthayā — díky tomuto rozhodnutí Pána Śivy; pālayām āsa — vládl; jagatīm — celému světu; na abhyanandan sma — nebyli spokojeni s; tam — královi; prajāḥ — občané.

Překlad

Sudyumna, takto obdařený přízní duchovního mistra, získal v souladu se slovy Pána Śivy na každý druhý měsíc zpátky své vytoužené mužství, a tak vládl království, přestože s tím občané nebyli spokojeni.

Význam

Občané věděli, že se jejich král každý druhý měsíc proměňuje v ženu, a nemůže tedy konat svou královskou povinnost. Nebyli proto příliš spokojení.