Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.14

Verš

tatra śraddhā manoḥ patnī
hotāraṁ samayācata
duhitrartham upāgamya
praṇipatya payovratā

Synonyma

tatra — během té oběti; śraddhā — Śraddhā; manoḥ — Manua; patnī — manželka; hotāram — ke knězi provádějícímu yajñu; samayācata — uctivě prosila; duhitṛ-artham — o dceru; upāgamya — přicházející; praṇipatya — skládající poklony; payaḥ-vratā — která dodržovala slib pít jen mléko.

Překlad

Śraddhā, Manuova žena, jež dodržovala slib živit se pouze mlékem, přišla během oběti za obětujícím knězem, složila mu poklony a prosila ho o dceru.