Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.13

Verš

aprajasya manoḥ pūrvaṁ
vasiṣṭho bhagavān kila
mitrā-varuṇayor iṣṭiṁ
prajārtham akarod vibhuḥ

Synonyma

aprajasya — toho, jenž neměl syna; manoḥ — Manua; pūrvam — dříve; vasiṣṭhaḥ — vznešený světec Vasiṣṭha; bhagavān — mocný; kila — vskutku; mitrā-varuṇayoḥ — polobohů Mitry a Varuṇy; iṣṭim — oběť; prajā-artham — za účelem získat syny; akarot — vykonal; vibhuḥ — velká osobnost.

Překlad

Manu zpočátku neměl žádné syny. Aby tedy mohl mít syna, vykonal velký světec Vasiṣṭha, mocný díky svému duchovnímu poznání, oběť pro uspokojení polobohů Mitry a Varuṇy.