Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.7.17

Verš

megha-śyāmaḥ kanaka-paridhiḥ karṇa-vidyota-vidyun
mūrdhni bhrājad-vilulita-kacaḥ srag-dharo rakta-netraḥ
jaitrair dorbhir jagad-abhaya-dair dandaśūkaṁ gṛhītvā
mathnan mathnā pratigirir ivāśobhatātho dhṛtādriḥ

Synonyma

megha-śyāmaḥ — načernalý jako mrak; kanaka-paridhiḥ — ve žlutých šatech; karṇa — na uších; vidyota-vidyut — jehož náušnice zářily jako blesk; mūrdhni — na hlavě; bhrājat — se leskly; vilulita — rozcuchané; kacaḥ — jehož vlasy; srak-dharaḥ — s girlandou květin; rakta-netraḥ — s červenýma očima; jaitraiḥ — s vítěznými; dorbhiḥ — pažemi; jagat — vesmíru; abhaya- daiḥ — které udělují nebojácnost; dandaśūkam — hada (Vāsukiho); gṛhītvā — poté, co uchopil; mathnan — stloukající; mathnā — tloukem (horou Mandara); pratigiriḥ — jiná hora; iva — jako; aśobhata — vypadal; atho — potom; dhṛta-adriḥ — když vzal horu.

Překlad

Pán vypadal jako načernalý mrak. Byl oděn ve žlutých šatech, náušnice na Jeho uších zářily jako blesk a vlasy Mu splývaly na ramena. Na sobě měl květinovou girlandu a Jeho oči měly narůžovělou barvu. Svými silnými, náhernými pažemi, jež poskytují nebojácnost celému vesmíru, uchopil Vāsukiho a začal stloukat oceán s horou Mandara jako tloukem. Vypadal přitom jako nádherná hora Indranīla.