Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.5.4

Verš

patnī vikuṇṭhā śubhrasya
vaikuṇṭhaiḥ sura-sattamaiḥ
tayoḥ sva-kalayā jajñe
vaikuṇṭho bhagavān svayam

Synonyma

patnī — manželka; vikuṇṭhā — jménem Vikuṇṭhā; śubhrasya — Śubhry; vaikuṇṭhaiḥ — s Vaikuṇṭhy; sura-sat-tamaiḥ — s polobohy; tayoḥ — díky Vikuṇṭě a Śubhrovi; sva-kalayā — s úplnými expanzemi; jajñe — zjevil se; vaikuṇṭhaḥ — Pán; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; svayam — osobně.

Překlad

Ze spojení Śubhry a jeho ženy Vikuṇṭhy přišel na svět Nejvyšší Pán Vaikuṇṭha, Osobnost Božství, společně s polobohy, kteří byli Jeho úplnými osobními expanzemi.