Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.4.7

Verš

sa vai pūrvam abhūd rājā
pāṇḍyo draviḍa-sattamaḥ
indradyumna iti khyāto
viṣṇu-vrata-parāyaṇaḥ

Synonyma

saḥ — tento slon (Gajendra); vai — vskutku; pūrvam — dříve; abhūt — byl; rājā — král; pāṇḍyaḥ — země zvané Pāṇḍya; draviḍa-sat-tamaḥ — nejlepší z těch, kdo se narodili v Draviḍa-deśi, jižní Indii; indradyumnaḥ — pod jménem Mahārāja Indradyumna; iti — takto; khyātaḥ — oslavovaný; viṣṇu-vrata-parāyaṇaḥ — který byl prvotřídním vaiṣṇavou, vždy zapojeným do služby Pánu.

Překlad

Gajendra byl dříve vaiṣṇavou a králem země zvané Pāṇḍya, která leží v provincii Draviḍa (v jižní Indii). V minulém životě se jmenoval Indradyumna Mahārāja.