Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.21.22

Verš

balena sacivair buddhyā
durgair mantrauṣadhādibhiḥ
sāmādibhir upāyaiś ca
kālaṁ nātyeti vai janaḥ

Synonyma

balena — hmotnou silou; sacivaiḥ — podle rad ministrů; buddhyā — inteligencí; durgaiḥ — pomocí pevností; mantra-auṣadha-ādibhiḥ — mystickými zaříkadly či vlivem různých bylin; sāma-ādibhiḥ — diplomacií a jinými podobnými prostředky; upāyaiḥ ca — dalšími podobnými pokusy; kālam — časový faktor, zastupující Nejvyššího Pána; na — nikdy; atyeti — může překonat; vai — vskutku; janaḥ — kdokoliv.

Překlad

Nikdo nedokáže překonat čas, zastupující Nejvyšší Osobnost Božství, pomocí hmotné síly, rad ministrů, inteligence a diplomacie či s využitím pevností, mystických manter, různých bylin nebo jakýchkoliv jiných prostředků.