Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.21.21

Verš

yo no bhavāya prāg āsīd
abhavāya divaukasām
sa eva bhagavān adya
vartate tad-viparyayam

Synonyma

yaḥ — časový faktor, jenž zastupuje Nejvyšší Osobnost Božství; naḥ — naší; bhavāya — pro zlepšení situace; prāk — dříve; āsīt — byl; abhavāya — pro porážku; diva-okasām — polobohů; saḥ — ten časový faktor; eva — jistě; bhagavān — zástupce Nejvyšší Osoby; adya — dnes; vartate — existuje; tat-viparyayam — pravý opak přízně vůči nám.

Překlad

Svrchovaný časový faktor, jenž zastupuje Nejvyšší Osobu, nám dříve přál a nepřál polobohům, ale nyní stojí proti nám.