Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.17.6

Verš

sotthāya baddhāñjalir īḍituṁ sthitā
notseha ānanda-jalākulekṣaṇā
babhūva tūṣṇīṁ pulakākulākṛtis
tad-darśanātyutsava-gātra-vepathuḥ

Synonyma

— ona; utthāya — vstávající; baddha-añjaliḥ — se sepjatýma rukama; īḍitum — uctívat Pána; sthitā — stojící; na utsehe — nemohla; ānanda — kvůli transcendentální blaženosti; jala — vodou; ākula-īkṣaṇā — její oči byly naplněné; babhūva — zůstala stát; tūṣṇīm — tiše; pulaka — zježenými chlupy; ākula — zcela pokryté; ākṛtiḥ — její tělo; tat-darśana — pohledem na Pána; ati-utsava — velkou radostí; gātra — její tělo; vepathuḥ — začalo se chvět.

Překlad

Aditi tiše stála se sepjatýma rukama a nebyla schopna se k Pánu modlit. Transcendentální blažeností se jí oči zalily slzami a zježily se jí chlupy na těle. Jelikož viděla Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář, prožívala extázi a tělo se jí chvělo.