Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.17.7

Verš

prītyā śanair gadgadayā girā hariṁ
tuṣṭāva sā devy aditiḥ kurūdvaha
udvīkṣatī sā pibatīva cakṣuṣā
ramā-patiṁ yajña-patiṁ jagat-patim

Synonyma

prītyā — láskou; śanaiḥ — znovu a znovu; gadgadayā — roztřeseným; girā — hlasem; harim — Nejvyšší Osobnosti Božství; tuṣṭāva — potěšená; — ona; devī — polobohyně; aditiḥ — Aditi; kuru-udvaha — ó Mahārāji Parīkṣite; udvīkṣatī — zatímco hleděla; — ona; pibatī iva — vypadala, jako kdyby pila; cakṣuṣā — očima; ramā-patim — na Pána, manžela bohyně štěstí; yajña-patim — na Pána, poživatele všech obětních obřadů; jagat- patim — vládce a Pána celého vesmíru.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, polobohyně Aditi pak začala třesoucím se hlasem a s velkou láskou pronášet své modlitby k Nejvyšší Osobnosti Božství. Vypadala při tom, jako kdyby očima pila Nejvyššího Pána, manžela bohyně štěstí, který je poživatelem všech obětních obřadů a vládcem a Pánem celého vesmíru.

Význam

Po vykonání obřadu payo-vrata si Aditi byla jistá, že se jí Pán zjevil jako Ramā-pati, manžel veškeré štěstěny, jen aby jejím synům poskytl veškeré bohatství. Prováděla payo-vrata yajñu podle pokynů svého manžela Kaśyapy, a proto na Pána myslela jako na Yajña-patiho. Když viděla, že k ní přišel vládce a Pán celého vesmíru, aby splnil její přání, byla naprosto spokojená.