Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.17.5

Verš

taṁ netra-gocaraṁ vīkṣya
sahasotthāya sādaram
nanāma bhuvi kāyena
daṇḍavat-prīti-vihvalā

Synonyma

tam — Jeho (Nejvyššího Pána, Osobnost Božství); netra-gocaram — dostupného jejím očím; vīkṣya — když spatřila; sahasā — náhle; utthāya — vstala; sa-ādaram — s velikou úctou; nanāma — složila uctivé poklony; bhuvi — na zem; kāyena — celým tělem; daṇḍa-vat — padla jako tyč; prīti- vihvalā — téměř zmatená transcendentální blažeností.

Překlad

Když se Nejvyšší Pán ukázal Aditiným očím, byla natolik zaplavena transcendentální blažeností, že okamžitě vstala a pak padla na zem jako tyč, aby Mu složila uctivé poklony.