Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.15.32

Verš

evaṁ sumantritārthās te
guruṇārthānudarśinā
hitvā tri-viṣṭapaṁ jagmur
gīrvāṇāḥ kāma-rūpiṇaḥ

Synonyma

evam — takto; su-mantrita — když dostali dobré rady; arthāḥ — o povinnostech; te — oni (polobozi); guruṇā — od svého duchovního mistra; artha- anudarśinā — jehož pokyny byly zcela na místě; hitvā — vzdali se; tri- viṣṭapam — nebeského království; jagmuḥ — odešli; gīrvāṇāḥ — polobozi; kāma-rūpiṇaḥ — kteří mohli přijmout libovolnou podobu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Polobozi okamžitě souhlasili se slovy Bṛhaspatiho, který jim poradil, co pro ně bude dobré. Přijali podoby podle vlastního přání, opustili nebeské království a rozprchli se, aniž by je démoni spatřili.

Význam

Slovo kāma-rūpiṇaḥ znamená, že polobozi, obyvatelé nebeských planet, mohou přijmout jakoukoliv podobu podle svého přání. Nebylo pro ně tedy vůbec těžké zůstat před očima démonů nepoznaní.