Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.15.31

Verš

eṣa vipra-balodarkaḥ
sampraty ūrjita-vikramaḥ
teṣām evāpamānena
sānubandho vinaṅkṣyati

Synonyma

eṣaḥ — tento (Bali Mahārāja); vipra-bala-udarkaḥ — prosperující díky bráhmanské síle, kterou byl obdařen; samprati — v současné době; ūrjita- vikramaḥ — velice silný; teṣām — týchž brāhmaṇů; eva — vskutku; apamānena — pro urážku; sa-anubandhaḥ — s přáteli a společníky; vinaṅkṣyati — bude zničen.

Překlad

Nyní je Bali Mahārāja neobyčejně mocný díky požehnání od brāhmaṇů, ale když později tyto brāhmaṇy urazí, bude i se svými přáteli a společníky zničen.

Význam

Bali Mahārāja a Indra byli nepřátelé. Když tedy Bṛhaspati, duchovní mistr polobohů, předpověděl, že Bali Mahārāja urazí brāhmaṇy, jejichž milostí získal svoji moc, a tím bude zničen, Baliho nepřátelé přirozeně chtěli vědět, kdy tento příznivý okamžik nastane. Bṛhaspati krále Indru pro uklidnění ujistil, že ta doba jistě přijde, neboť předvídal, že Bali Mahārāja v budoucnu neuposlechne Śukrācāryovy pokyny, protože bude chtít uspokojit Pána Viṣṇua, Vāmanadeva. V zájmu rozvoje vědomí Kṛṣṇy může člověk podstoupit veškerá nebezpečí. Bali Mahārāja chtěl Vāmanadeva potěšit, a proto se odvážil porušit nařízení svého duchovního mistra Śukrācāryi. Přišel kvůli tomu o všechen majetek, ale díky oddané službě Pánu zároveň získal víc, než čekal, a v budoucnu, v osmé manvantaře, znovu usedne na Indrův trůn.