Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.15.3

Verš

śrī-śuka uvāca
parājita-śrīr asubhiś ca hāpito
hīndreṇa rājan bhṛgubhiḥ sa jīvitaḥ
sarvātmanā tān abhajad bhṛgūn baliḥ
śiṣyo mahātmārtha-nivedanena

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; parājita — když byl poražen; śrīḥ — bohatství; asubhiḥ ca — a rovněž života; hāpitaḥ — zbavený; hi — jistě; indreṇa — králem Indrou; rājan — ó králi; bhṛgubhiḥ — potomky Bhṛgua Muniho; saḥ — on (Bali Mahārāja); jīvitaḥ — přiveden zpět k životu; sarva-ātmanā — zcela odevzdaný; tān — je; abhajat — uctíval; bhṛgūn — potomky Bhṛgua Muniho; baliḥ — Mahārāja Bali; śiṣyaḥ — žák; mahātmā — velká duše; artha-nivedanena — tím, že jim dával vše, co měl.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když Bali Mahārāja ztratil všechno své bohatství a padl v boji, přivedl ho Śukrācārya, potomek Bhṛgua Muniho, zpátky k životu. Vznešená duše Bali Mahārāja se tak stal Śukrācāryovým žákem a začal mu s velkou vírou sloužit. Odevzdával mu vše, co měl.