Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.15.17

Verš

yatra nitya-vayo-rūpāḥ
śyāmā viraja-vāsasaḥ
bhrājante rūpavan-nāryo
hy arcirbhir iva vahnayaḥ

Synonyma

yatra — v onom městě; nitya-vayaḥ-rūpāḥ — jež byly věčně krásné a mladé; śyāmāḥ — s vlastností śyāmā; viraja-vāsasaḥ — vždy oděné do čistých šatů; bhrājante — září; rūpa-vat — vkusně ozdobené; nāryaḥ — ženy; hi — jistě; arcirbhiḥ — s mnoha plameny; iva — jako; vahnayaḥ — ohně.

Překlad

Jako ohně s mnoha plameny v onom městě zářily věčně krásné a mladé ženy, oblečené do čistých šatů. Všechny měly vlastnost śyāmā.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v krátkosti uvádí, jaká žena se nazývá śyāmā:

śīta-kāle bhaved uṣṇā
uṣma-kāle suśītalāḥ
stanau sukaṭhinau yāsāṁ
tāḥ śyāmāḥ parikīrtitāḥ

Śyāmā je žena, jejíž tělo je v zimě teplé a v létě chladné a jež má zpravidla velmi pevná prsa.