Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.43

Verš

śrī-ṛṣaya ūcuḥ
tvaṁ nas tapaḥ paramam āttha yad ātma-tejo
yenedam ādi-puruṣātma-gataṁ sasarktha
tad vipraluptam amunādya śaraṇya-pāla
rakṣā-gṛhīta-vapuṣā punar anvamaṁsthāḥ

Synonyma

śrī-ṛṣayaḥ ūcuḥ — velcí mudrci řekli; tvam — Ty; naḥ — naše; tapaḥ — askeze; paramam — nejvyšší; āttha — poučil jsi; yat — která; ātma-tejaḥ — Tvá duchovní síla; yena — kterou; idam — tento (hmotný svět); ādi-puruṣa — ó svrchovaná původní Osobnosti Božství; ātma-gatam — ponořený v Tobě; sasarktha — stvořil jsi; tat — tento proces askeze; vipraluptam — ukradený; amunā — tím démonem (Hiraṇyakaśipuem); adya — nyní; śaraṇya-pāla — ó svrchovaný zaopatřovateli těch, kteří potřebují útočiště; rakṣā-gṛhīta-vapuṣā — svým tělem, které přijímáš, abys poskytoval ochranu; punaḥ — znovu; anvamaṁsthāḥ — potvrdil jsi.

Překlad

Všichni přítomní světci přednesli následující modlitby: Ó Pane, svrchovaný zaopatřovateli těch, kteří přijali útočiště u Tvých lotosových nohou! Ó původní Osobnosti Božství, proces askeze, do něhož jsi nás dříve zasvětil, je Tvou osobní duchovní silou. Právě prostřednictvím askeze tvoříš hmotný svět, který v Tobě leží skrytý. Tento démon askezi téměř vymýtil, ale Ty jsi svým nynějším zjevením v podobě Nṛsiṁhadeva, jež nám poskytuje ochranu, a zabitím Hiraṇyakaśipua platnost tohoto procesu znovu potvrdil.

Význam

Živé bytosti, které procházejí 8 400 000 formami života, dostávají v lidské a postupně v dalších vznešených podobách — v tělech polobohů, Kinnarů a Cāraṇů — příležitost k seberealizaci. Na vyšších úrovních, počínaje lidským životem, je nejdůležitější povinností tapasya, askeze. Ṛṣabhadeva radil svým synům: tapo divyaṁ putrakā yena sattvaṁ śuddhyet. K nápravě naší hmotné existence je tapasya naprosto nezbytná. Když ale lidi začne ovládat nějaký démon či démonská vláda, zapomínají na tento proces a postupně si také osvojují démonské vlastnosti. Poté, co Pán v podobě Nṛsiṁhadeva zabil Hiraṇyakaśipua, všichni světci, kteří běžně askezi podstupovali, pocítili velkou úlevu. Poznali, že Pán jeho zabitím potvrdil platnost původního pokynu týkajícího se lidského života—že je určen k podstupování askeze za účelem seberealizace.