Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.36

Verš

viṣṇor vā sādhv asau kiṁ nu
kariṣyaty asamañjasaḥ
sauhṛdaṁ dustyajaṁ pitror
ahād yaḥ pañca-hāyanaḥ

Synonyma

viṣṇoḥ — k Viṣṇuovi; — i; sādhu — dobrý; asau — tento; kim — zdali; nu — skutečně; kariṣyati — bude jednat; asamañjasaḥ — nehodný důvěry; sauhṛdam — náklonnosti; dustyajam — které je obtížné se vzdát; pitroḥ — svého otce a matky; ahāt — zřekl se; yaḥ — ten, který; pañca-hāyanaḥ — pouze pětiletý.

Překlad

I když je Prahlādovi pouhých pět let, již v tomto útlém věku se zřekl láskyplného vztahu s otcem a matkou. Proto není hoden důvěry. Nedá se věřit ani tomu, že se bude chovat náležitě k Viṣṇuovi.