Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.26

Verš

brahma-bandho kim etat te
vipakṣaṁ śrayatāsatā
asāraṁ grāhito bālo
mām anādṛtya durmate

Synonyma

brahma-bandho — ó nezpůsobilý synu brāhmaṇy; kim etat — co je to; te — tebou; vipakṣam — strana mých nepřátel; śrayatā — přijímající útočiště u; asatā — tak hanebný; asāram — nesmysl; grāhitaḥ — učený; bālaḥ — chlapec; mām — mě; anādṛtya — nestarající se o; durmate — ty hloupý učiteli.

Překlad

Ty nezpůsobilý, proradný synu brāhmaṇy, nedbal jsi mého příkazu a přidal ses na stranu mých nepřátel. Nebohého chlapce jsi učil o oddané službě! Co je to za nesmysl?

Význam

V tomto verši je důležité slovo asāram, “beze smyslu”. Démon v procesu oddané služby nevidí smysl, ale pro oddaného je oddaná služba jediným, co je v životě podstatné. Hiraṇyakaśipu neměl rád oddanou službu — podstatu života — a proto plísnil Prahlādovy učitele hrubými slovy.