Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.25

Verš

niśamyaitat suta-vaco
hiraṇyakaśipus tadā
guru-putram uvācedaṁ
ruṣā prasphuritādharaḥ

Synonyma

niśamya — když slyšel; etat — tuto; suta-vacaḥ — řeč svého syna; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; tadā — tehdy; guru-putram — synovi Śukrācāryi, svého duchovního učitele; uvāca — pravil; idam — toto; ruṣā — hněvem; prasphurita — chvějící se; adharaḥ — jehož rty.

Překlad

Když Hiraṇyakaśipu slyšel od svého syna tato slova o oddané službě, nesmírně se rozhněval a s třesoucími se rty promluvil k Ṣaṇḍovi, synovi svého gurua Śukrācāryi.