Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.2.9

Verš

tasmin kūṭe ’hite naṣṭe
kṛtta-mūle vanas-patau
viṭapā iva śuṣyanti
viṣṇu-prāṇā divaukasaḥ

Synonyma

tasmin — když On; kūṭe — nečestný; ahite — nepřítel; naṣṭe — je zničen; kṛtta-mūle — s useknutými kořeny; vanas-patau — strom; viṭapāḥ — větve s listy; iva — jako; śuṣyanti — chřadnou; viṣṇu-prāṇāḥ — jejichž životem je Pán Viṣṇu; diva-okasaḥ — polobozi.

Překlad

Jestliže je strom podťat u kořene a padne, jeho větve a ratolesti přirozeně uschnou. Když zabiji tohoto prohnaného Viṣṇua, polobozi, pro něž je Viṣṇu vším, přijdou o zdroj svého života a postupně budou chřadnout.

Význam

Zde je vysvětlen rozdíl mezi polobohy a démony. Polobozi vždy následují pokyny Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, zatímco démoni plánují, jak Mu ublížit či jak Ho zabít. Občas ale démoni vysoce ohodnotí to, jak polobozi zcela závisí na Jeho milosti, a tím je nepřímo oslavují.